blauwalgen

blauwalgen

Verbetering waterkwaliteit

Verspreiden Phoslock

Drijflaag blauwalgen

Bouwen zanddam

Zwanen in recreatieplas

De Gouden Ham

Recreatiegebied De Gouden Ham ligt in een oude meander van de Maas tussen Maasbommel en Appeltern. De meander was in gebruik voor zandwinning en is nu, op de invaart na, afgesloten van de rivier. 

Als gevolg van de zandwinning is in de jaren '70 een grote plas van circa 220 hectare ontstaan. De plas is op sommige plaatsen 40 meter diep en ingericht voor recreatie en natuur. Gedurende de zomermaanden wordt op de plas veel gevaren, gezwommen en er zijn diverse campings, recreatiewoningen, jachthavens en horecabedrijven rond de plas. 

De natuurfunctie is ingevuld in het oosten van het gebied (Binnenmeer en Moringerwaard). Hier komen grote groepen vogels om te rusten en te foerageren.

Luchtfoto recreatiegebied De Gouden Ham

Blauwalgen

Blauwalgen zijn bacteriŽn die in oppervlaktewater voor kunnen komen en die, in grote hoeveelheden, er uit zien als wier. Tijdens een periode van warm weer kunnen er in korte tijd heel veel blauwalgen groeien. De algen gebruiken veel van de zuurstof in het water, waardoor er weinig overblijft voor waterdieren zoals, bijvoorbeeld,  vissen. 

Omdat ze, in hoge concentraties, stoffen kunnen produceren die irritatie en  ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken zijn ze in water waar recreanten er intensief mee in contact komen, zoals bijvoorbeeld bij zwemmen en spelen in het water, ongewenst.

Op de pagina blauwalgen meer informatie over o.a. de omstandigheden waarin blauwalgen zich kunnen ontwikkelen. 

Alg (400x vergroot)
Alg (400x vergroot)

Actieve benadering

In samenwerking met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Limburg en de ondernemersvereniging De Gouden Ham is de Recreatiemaatschappij op zoek naar korte en lange termijnmaatregelen ter bestrijding van blauwalgen. Op verschillende locaties wordt met verschillende korte termijnmaatregelen gewerkt om het vormen van drijflagen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel uit te stellen. Op de pagina onderzoek geven we een overzicht van deze inspanningen.

Resultaten

Door grote inspanningen zijn inmiddels de eerste resultaten geboekt. In de zwembaai van camping Het Groene Eiland is in 2008 aangetoond dat goede  resultaten te behalen zijn met een doordacht pakket maatregelen. De waterkwaliteit in deze afgesloten zwembaai was het gehele seizoen uitstekend en recreatie zoals zwemmen en spelen in het water was geen enkel probleem.

Op de pagina's  Onderzoek en Conclusies een overzicht van de onderzoeken en wat er van geleerd hebben.

Dit is overigens slechts een tussenresultaat.  We werken nu aan oplossingen voor het gehele recreatiegebied van meer dan 300 hectaren. Via deze site houden we u op de hoogte van onderzoek, maatregelen en verdere resultaten.
Helder, veilig water in zwembaai
Resultaat: helder, veilig water in zwembaai

Logo Euregio Rijn-Waal

Onderzoek mede mogelijk gemaakt door Euregio Rijn-Waal